Kandidaten selecteren

PERSOONLIJKE SCREENING

Elke vacatureprocedure kent verschillende stappen. Zo is er uiteindelijk ook de persoonlijke screening van potentiële kandidaten. Zodra je voldoende kandidaten hebt geworden, gaan we kijken welke kandidaten daadwerkelijk in aanmerking kunnen komen voor de openstaande vacature. Tijdens het screenen kan nog aanvullende informatie worden achterhaald over de identiteit van de potentiële kandidaat. Wij selecteren voor jou de beste kandidaten die het meest aansluiten bij het gewenste functieprofiel. Op basis van de beschikbare informatie worden potentiële kandidaten geselecteerd.

Persoonlijk contact

Als onderdeel van de persoonlijke screening is gaan we de individuele wensen en ambities van potentiële kandidaten inventariseren. Hierbij zal het eerste persoonlijke contact plaatsvinden en kennis worden gemaakt met de kandidaten. Dit verloopt via een telefonisch gesprek of interview. Snel zal duidelijk worden of iemand daadwerkelijk binnen het profiel past, zoals dit in de vacature wordt geschetst. Tevens is het in deze fase belangrijk dat de criteria voor de ideale kandidaat voor jouw bedrijf wordt vastgesteld. Het is zeker nog mogelijk om eventueel punten te wijzigen, als bepaalde kernpunten minder belangrijk blijken te zijn dan gedacht. Er wordt gekeken naar de ambitie die een kandidaat toont voor de betreffende functie, de verwachtingen vanuit het bedrijf als werkgever omtrent de invulling van de functie en uiteraard naar de groeimogelijkheden die hierbinnen haalbaar zijn. Ook kan in dit eerste gesprek reeds het gewenste salaris voor jouw nieuwe medewerker worden besproken.

Voordelen van Obvious Recruitment

We nemen in de persoonlijke screening de gewenste factoren in beschouwing en hierdoor tal van zorgen voor jou uit handen. Je kunt rekenen op een professionele benadering van het screening proces, waarbij kandidaten worden gecheckt op hun ambities en vaardigheden. Een goede match kan dan zeker snel en zorgvuldig gevonden worden, zonder dat hier veel tijd en geld bij gemoeid zal zijn. Neem contact met ons op om de persoonlijke screening van potentiële kandidaten uit handen te geven en een selectie van de beste kandidaten die voldoen aan het gewenste functieprofiel te laten maken.